^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player
×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Biedronki

 

 

GRUPA  "BIEDRONKI"

 

 

 

Najmłodszą grupę w naszym Przedszkolu prowadzi w tym roku szkolnym p. Dorota G., która prowadzi też religię.W grupie tej pracują ponadto: p. Lucyna Ż., p. Sylwia M., p. Agnieszka R.-O. nauczycielka języka angielskiego.

Pomocą nauczycielską jest od lat ta sama p. Barbara N.

Pierwsze dni września zarówno dla nauczycieli jak i dla wszystkich przedszkolnych nowicjuszy są bardzo trudne. Wymagania więc stawiane dzieciom w tym okresie są niewielkie. Pracę nauczycieli ułatwia naturalna skłonność małego dziecka do naśladownictwa, podatność na sugestię słowa. Maluszki chętnie podporządkowują się wymaganiom nauczycieli,
a wymagania stawiane w sposób łagodny, choć stanowczy, nie powodują zdenerwowania dzieci, które gdyby się udzieliło, mogłoby wyzwolić u dziecka naturalną chęć przekory. Nasze Maluszki przechodzą obecnie trudny okres adaptacyjny z przedszkolem. Skupiamy się na stopniowym oswajaniu dzieci
z pomieszczeniami przedszkolnymi, rytmem dnia, poznawaniem rówieśników
i opiekujących się nimi nauczycielkami pracującymi z dziećmi w grupie. Dzieci poznały swoją salę, kąciki tematyczne, zabawki. Uczestniczą w pierwszych zabawach kołowych i integracyjnych. Maluszki są w większości już uśmiechnięte, ufne, radosne radością swoich trzech lat. Wiele zdążyły się już nauczyć, choć przed nimi jeszcze bardzo, bardzo długa droga .Jesteśmy nimi zauroczone.

Praca opiekuńczo- wychowawczo-dydaktyczna w ,,Biedronkach” realizowana jest w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa MAC autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendion, Wiesławy Żaby – Żabińskiej.

W pracy z dziećmi wykorzystujemy również elementy następujących metod:

- ,,Metoda aktywnego słuchania muzyki” , Batti Strauss

- ,,Metoda dobrego startu” , M .Bogdanowicz.

- ,,Metoda ruchu rozwijającego’’ , W.Sherborne

 

  

Copyright © 2013. NetCom MBM Rights Reserved.