^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

PORZĄDEK DNIA

 

ORGANIZACJA DNIA

 

  

6.00 – 8.30.

Schodzenie się dzieci.

Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci, lub indywidualna o charakterze stymulująco – kompensacyjnym, obserwacyjnym, wychowawczym. Czynności porządkowo – higieniczne, pomoc w przygotowaniu do zajęć. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

 

8.30 – 9.00

Śniadanie.

Zabiegi higieniczne, pełnienie dziecięcych dyżurów, pomoc w nakrywaniu do stołu, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

  

9.00 – 10.00

W oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, zintegrowana działalność edukacyjna. Rozwijanie twórczej aktywności dzieci w zakresie umysłowym, muzycznym, plastycznym, ruchowym, teatralnym, itp.

 

 

10.00 – 10.20

 

Drugie śniadanie.

Zabiegi higieniczne. Wdrażanie do samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

  

10.20 – 11.30

 

Zabawy i zajęcia dowolne według potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci. Zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu z wykorzystaniem placu zabaw ogrodu przedszkolnego: zabawy ruchowe, gry sportowe, ćwiczenia gimnastyczne, oraz spacery i wycieczki.

  

11.30 – 12.00

 

Obiad: pierwsze danie – zupa.

Doskonalenie samoobsługi w zakresie czynności sanitarno – higienicznych, doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się   sztućcami, kultury spożywania posiłków, oraz utrzymywanie prawidłowej postawy.

 

 

12.00 – 12.10

 

 

 

Przygotowanie do odpoczynku – zabiegi sanitarno – higieniczne.

 

 

12.10 -   14.00

 

Grupy młodsze: słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej podczas leżakowania.

Grupy starsze: słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę, lub z płyt, Utrwalanie wiadomości z zajęć edukacyjnych – ćwiczenia: zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy tematyczne, zajęcia stymulująco - kompensacyjne, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci, zabawy na świeżym powietrzu.

  

14.00 – 14.45

 

Obiad: II danie.

Czynności higieniczne i samoobsługowe , ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami, , zachęcanie do spożywania wszystkich proponowanych potraw ze szczególnym uwzględnieniem warzyw.

  

14.45 – 17.30

 

Zajęcia indywidualne z dziećmi prowadzone przez nauczyciela, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy dowolne według potrzeb, pomysłów   i zainteresowań dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

Rozchodzenie się dzieci do domów.

Copyright © 2013. NetCom MBM Rights Reserved.