REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH MIASTO OPOLE JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

INFORMACJA DLA RODZICÓW