^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

Rok szkolny 2020/2021

1

ROK SZKOLNY 2019/2020

W grupach „Żabki”, „Pszczółki” oraz „Mrówki” realizowany jest Program wychowania przedszkolnego wspomagający rozwój aktywności dzieci trzyletnich, czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich „Żyrafa Ola i przyjaciele” Wydawnictwa Klett. Jest on przeznaczony do pracy z dziećmi w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Koncepcja programu zasadza się przede wszystkim na metodach aktywizujących, które odwołują się do autentycznej i spontanicznej aktywności dzieci. Dziecko, które aktywnie zdobywa wiedzę poprzez eksperymentowanie i  poszukiwanie, ma szansę na lepsze zrozumienie i  zapamiętanie treści. Uczy się samodzielnego dochodzenia do wiedzy. Ważnym aspektem metod aktywizujących jest uczenie współpracy z rówieśnikami – doskonalenie umiejętności komunikowania się, wymiany poglądów, dochodzenia do wspólnych wniosków itd.

Program ma bogatą obudowę metodyczną. Publikacje dla dzieci zawierają ćwiczenia dostosowane do poziomu ich rozwoju, o różnym stopniu trudności. Przy ich tworzeniu uwzględniono zasadę indywidualizacji – w efekcie dzieci mogą pracować w obrębie jednego tematu na swoim poziomie.

Treści edukacyjne programu realizują cztery obszary rozwoju dziecka: fizyczny, emocjonalny, społeczny i poznawczy. W całym programie wychowania przedszkolnego dla dzieci od trzech do sześciu lat uwzględniono wymagania nowej podstawy programowej z 14 lutego 2017 r. Realizujące go dzieci posiądą elementarną umiejętność nauki czytania, będą przygotowane do nauki pisania, a dzięki bogatej ofercie zajęć z  zakresu pojęć matematycznych zdobędą także umiejętności dające gwarancję odniesienia sukcesu w uczeniu się matematyki w szkole.

Praca wychowawczo-dydaktyczna w grupie „Motylków” realizowana jest w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego Wydawnictwa WSiP – „Plac zabaw”, który inspiruje do nauki poprzez zabawę.
Plac zabaw to nowoczesny cykl do wychowania przedszkolnego stworzony w oparciu o zapisy podstawy programowej. Kompleksowa oferta materiałów zbudowana jest na czterech filarach wynikających bezpośrednio z czterech obszarów wyróżnionych w podstawie programowej: ruchu, emocjach, bezpieczeństwie i doświadczaniu.
Grupa „Motylków” w tym roku uczestniczy w programach: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, „Zdrowo i Sportowo”, „Mamo, tato, wolę wodę”, „Biały Ząbek.”

INNOWACJE

1.  "Mały ekolog"
2. "Małe Orły wiedzą gdzie ich dom"

Grupa V – Motylki ,,Żyrafa Ola i przyjaciele” – Program wychowania przedszkolnego

Wspomagający rozwój aktywności dzieci pięcioletnich

Powyższy program:

  • W pełni uwzględnia podstawę programową.
  • Ma wyrazistą strukturę.
  • Jest możliwy do zrealizowania w oparciu o bazę naszej placówki.
  • Jest poprawny merytorycznie.
  • Jest elastyczny i otwarty.
  • Zawiera czytelny opis założonych osiągnięć uczniów na różnych poziomach wiedzy i umiejętności.
  • Rozwija zainteresowania dzieci i wspiera w procesie osiągania gotowości szkolnej


Czytaj więcej...

„Wokół przedszkola” – program wychowania przedszkolnego

Grupa I – Biedronki

Grupa II – Żabki

Grupa III – Pszczółki

Grupa IV – Mrówki

Czytaj więcej...

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W OPOLU NA LATA 2018-2023

Copyright © 2013. NetCom MBM Rights Reserved.