^Back To Top
  
  
  
Get Adobe Flash player

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2020r.

NUMER POSTĘPOWANIA: PP2.DN.271.1.2020

Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków

w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Opolu

 

1. OGŁOSZENIE

2. SPECYFIKACJA ISTOTYCH WARUNNKÓW ZAMÓWIENIA

3. ZAŁĄCZNIK NR 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

4. ZAŁĄCZNIK NR 2 - Formularz ofertowy

5. ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie wykonawcy

6. ZAŁĄCZNIK NR 4 - Wzór umowy

7. ZAŁĄCZNIK NR 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Zestawienie ofert 30.10.2020r.

9. Rozstrzygnięcie postępowania 20.11.2020r.

 

 

Copyright © 2013. NetCom MBM Rights Reserved.